EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1 A felelősség korlátozása

1.1 A Piperkőc online áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

1.2 A Piperkőc online áruház semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

– Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.

– Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Piperkőc online áruház akadálytalan működését és a vásárlást.

– Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

– Bármely levél – függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.

– Bármely szoftver nem megfelelő működése.

– Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

1.3 A Piperkőc online áruház nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a Piperkőc online áruházhoz való csatlakozás miatt következett be.

1.4 A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

1.5 Egyedül a vásárló felelős a Piperkőc online áruházhoz való kapcsolódásáért és a Piperkőc online áruházban való vásárlásért.

1.6 A Piperkőc online áruház nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

1.7 A Piperkőc online áruház szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a Piperkőc online áruházban történt megjelentés időpontjától lép életbe.

1.8 A Piperkőc online áruház szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és / vagy a Piperkőc online áruházat, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és a Piperkőc online áruház nem vonható felelősségre, ha így tesz.

1.9 Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a Piperkőc online áruházban. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

1.10 A Piperkőc online áruház szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. A Piperkőc online áruház nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt.

1.11 Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Piperkőc online áruház szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

2. SZEMÉLYES ADATOK

2.1 A résztvevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden résztvevőnek joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt.

2.2 A Piperkőc online áruház a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve alvállalkozóinak átadja azon adatokat, amelyek a teljesítéshez szükségesek. Az alvállalkozók a Piperkőc online áruház által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.